Bristande tillgänglighet för funktionshindrade

Skriftlig fråga 2008/09:1192 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 1 september

Fråga

2008/09:1192 Bristande tillgänglighet för funktionshindrade

av Ronny Olander (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Kampanjorganisationen Marschen för tillgänglighet – som samlar 140 organisationer och företag – startade lördagen den 22 augusti en kampanjaktion runt om i landet mot diskriminerande otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av kampanjen hittills är nedslående. Över 2 500 anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning kommer att göras till Diskrimineringsombudsmannen.

Det handlar om otillgänglighet till restauranger, affärer, biografer, gatumiljöer, kollektivtrafik och andra verksamheter. Organisationen Marschen för tillgänglighet driver kravet på att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i den svenska lagstiftningen.

Den strategi för ökad tillgänglighet som regering och riksdag beslutade om hösten 2008 är inte tillräcklig för att möta bristerna i tillgängligheten. Lagstiftningen är alltför svag och saknar kännbara sanktioner mot bristande tillgänglighet.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta i syfte att skärpa den svenska lagstiftningen som reglerar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-11 Svar anmält: 2009-09-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-11)