Blankning

Skriftlig fråga 2011/12:99 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 3 november

Fråga

2011/12:99 Blankning

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Frankrike, Italien, Spanien och Belgien uppges ska förbjuda blankning av aktier. Syftet är att skydda europeiska bankaktier mot de stora rasen. Blankning är ett sätt att spekulera i en nedåtgående marknad och är en av många handelsstrategier.

Finansinspektionen, FI, uppger sig inte ha några planer på att förbjuda blankning i Sverige. FI är tveksamt till att det med nuvarande lagstiftning går att införa ett förbud, utan menar att man i så fall måste gå till riksdagen för en lagändring.

I Sverige är också så kallad naken blankning tillåten under handelsdagen.

Även om Sverige just nu inte har behov av att ändra regelverket kring blankning så kan ju situationen uppstå. Rimligen borde då lagstiftningen ändras i preventivt syfte så att åtgärder mot blankning snabbt kan beslutas av riksdagen vid behov.

Vilka initiativ till ändrad lagstiftning avser statsrådet att ta för att underlätta snabba beslut om ett behov av blankningsförbud skulle uppstå?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-03 Anmäld: 2011-11-07 Svar anmält: 2011-11-09 Besvarad: 2011-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-09)