Bistånd till flyktingläger

Skriftlig fråga 2019/20:1107 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Alla påverkas vi mer eller mindre av coronavirusets spridning. Dessvärre kommer de som redan har det svårast att drabbas hårdast, då de inte har möjlighet att värja sig genom god hygien och avstånd till andra människor. Jag tänker på de överfulla flyktingläger vi har runt om i världen. I dessa finns sällan vare sig utrymme för karantän eller tvål och vatten.

I dag befinner sig mer än 70 miljoner människor på flykt undan krig, förföljelse och förtryck. Många befinner sig i flyktingläger där trångboddheten, bristen på hygienmöjligheter och bristande sjukvård är vardag. Människor på flykt har inte samma motståndskraft som friska människor i rika länder med god sjukvård och kommer därför att drabbas mycket hårdare av coronaviruset.

Det finns flyktingläger, inte alltför långt bort från oss, som vi skulle kunna avlasta genom att evakuera människor till Sverige. På exempelvis Lesbos lever 42 000 flyktingar under högst olämpliga förhållanden. Enligt organisationen Läkare utan gränser delar 1 300 personer på en vattenkran i ett av de fem läger som finns på ön, och hela familjer ska rymmas på tre kvadratmeter.

Ett annat område som är hårt utsatt är Gaza, som sedan 2007 är satt i blockad av Israel. Där trängs över 2 miljoner invånare, varav en majoritet är palestinska flyktingar, på en yta lika stor som Orust. Här är sjukvården redan extremt pressad, både på grund av blockaden och på grund av de skador som israeliska krypskyttar orsakar lokalbefolkningen.

Omvärlden har alltid haft ett ansvar att skydda flyktingar, och nu behövs detta skydd mer än någonsin.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att uppmärksamma hur coronaviruset drabbar människor på flykt samt förbättra situationen för dem genom att skapa förutsättningar för minskad smittspridning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-18 Överlämnad: 2020-03-18 Anmäld: 2020-03-19 Svarsdatum: 2020-03-25 Sista svarsdatum: 2020-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga