Betalning från staten för investeringar och trafik i samband med försöket med trängselskatt

Skriftlig fråga 2005/06:210 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 24 oktober

Fråga 2005/06:210 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Betalning från staten för investeringar och trafik i samband med försöket med trängselskatt

Enligt det avtal som AB Storstockholms Lokaltrafik tecknat med staten genom Finansdepartementet ska nästa betalning för av SL gjorda utlägg för investeringar med mera samt påbörjad trafik liksom för prognostiserade kostnader och ersättningar faktureras av SL senast den 31 oktober 2005.

Staten har framställt önskemål om senareläggning av såväl fakturering som betalning @ över årsskiftet 2005/06, uppenbart av skälet att ej överskrida riksdagens utgiftstak.

Men sådana överväganden borde ha gjorts redan när staten ingick avtalet @ för övrigt helt obehövliga om inte försöket med trängselskatt tvingats fram av Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2002.

Min fråga mot bakgrund av ovanstående är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att parter som träffar avtal med staten ska veta att avtalet gäller och ryms inom ramarna för statens utgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-10-24 Anmäld: 2005-10-25 Besvarad: 2005-11-09 Svar anmält: 2005-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-09)