Beskattning av syntetiska drivmedel

Skriftlig fråga 2009/10:478 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 4 februari

Fråga

2009/10:478 Beskattning av syntetiska drivmedel

av Sven Bergström (c)

till finansminister Anders Borg (m)

Drivmedelssektorn står i dag inför enorma utmaningar. Att alla alternativ till oljan måste gynnas är vi nog alla överens om. Ett alternativ som kan komma att betyda mycket i framtiden är syntetiska drivmedel. I dag är de producerade ur naturgas och fackelgas, i framtiden från biomassa. Sverige har i dag en ledande position inom detta område.

De syntetiska drivmedlen beskattas från årsskiftet 2009 på samma sätt som MK1 dieselolja. Detta trots att studier från bland annat Chalmers, SMP, Skogforsk, SLU och Sveaskog visar att syntetiska drivmedel har stora arbetsmiljöförtjänster framför dieseloljan.

Finansdepartementet tillsatte strax efter årsskiftet 2009 en utredning där det undersöktes huruvida skatten på syntetiska drivmedel, av arbetsmiljöskäl, bör sänkas eller inte.

Min fråga till finansministern:

Hur avser finansministern att agera med anledning av utredningens resultat?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-04 Anmäld: 2010-02-04 Svar anmält: 2010-02-11 Besvarad: 2010-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-11)