Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse

Skriftlig fråga 2017/18:1634 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Att broförbindelsen mellan Öland och fastlandet är känslig kan många pendlare, yrkestrafikanter och turister intyga. Under alla årstider uppstår under kortare eller längre tider köer som försvårar för arbete och företagande både på Öland och på fastlandet.

Sommartid trafikeras Ölandsbron av omkring 30 000 fordon per dygn och under övrig tid passerar i snitt 18 000 fordon per dygn. Siffror som väl kan jämföras med trafiken på Öresundsbron. Detta trots att Ölandsbrons bredd endast uppgår till knappt 40 procent av Öresundsbrons.

Om Ölandsbron skulle utsättas för svåra störningar eller helt stängas skulle Öland snabbt kunna isoleras, då möjligheterna att lösa person- och varutransporter till och från Öland i dag är begränsade.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilken beredskap finns för att vid en allvarlig störning av trafiken på Ölandsbron lösa person- och varutransporter till och från Öland, och vilka planer finns på att göra exempelvis Grankullaviks hamn till en bredskapshamn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-28 Överlämnad: 2018-08-28 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-11 Sista svarsdatum: 2018-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga