beredskap i fred

Skriftlig fråga 2000/01:1065 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 18 april

Fråga 2000/01:1065

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om beredskap i fred

Hotbilden mot våra samhällen har blivit en annan än den vi under det s.k. kalla kriget vant oss vid att hantera. Samtidigt som tekniken går framåt blir samhället mer elberoende. Infrastrukturen blir också hårt ansträngd för både storstad och glesbygd vid stora inflyttningar respektive utflyttningar.

De stora katastrofer delar av vårt land utsattes för under den gångna hösten och vintern i form av vattenöversvämningar, stormar och olyckor har visat hur sårbart det civila samhället är i all sin tekniska fulländning. Det finns därför all anledning att följa upp beredskapssituationen när det gäller påfrestningar för det civila samhället och att utarbeta fungerande samarbetsplaner för offentliga och frivilliga organisationers insatser vid sådana situationer. Reglerna måste vara sådana att samarbetet underlättas och inte förhindras.

För närvarande pågår flera utredningar för att se över olika delar av beredskapen i fred. Den beredskap som snarast behöver ses över gäller hur el- och teleförsörjningen ska säkras, då samhället utsätts för svåra påfrestningar. Dessutom saknas en helhetssyn och handlingsplan för att man ska kunna påstå att beredskapen är god. De utlovade utredningarna garanterar inte en helhetssyn.

Min fråga till försvarsministern:

Vad tänker regeringen göra för att el- och teleförsörjningen ska bli säker då samhället utsätts för svåra påfrestningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-18 Anmäld: 2001-04-24 Besvarad: 2001-04-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-26)