beläggning av grusvägar i Sjuhärad

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson (s) till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad

den 2 december

För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden.

I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många människor pendlar långa vägar till sina arbetsplatser på dåliga grusvägar där, i de flesta fall, bussarna vägrar köra. Vid källossning är vägarna många gånger oframkomliga. Det finns stora värden i att få bo på landet nära naturen men det måste vara praktiskt möjligt. Om det skall dröja 20-30 år innan en väg blir belagd tröttnar de unga familjerna och flyttar till städerna. Trafikmängdsmätningens stora betydelse när det gäller fördelningen av resurser skapar en ond cirkel. Sämre väg ger färre trafikanter, färre som bor kvar eller flyttar ut på landet. Det gör i sin tur det omöjligt att åtgärda vägen. Det måste nu till ett krafttag och prioriteringar för att förbättra vägstandarden genom att belägga grusvägarna i Sjuhäradsbygden.

Avser ministern arbeta för att nationella resurser avsätts för beläggning av grusvägar i Sjuhäradsbygden?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-12-02 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga