Behov av kontroll i socialförsäkringssystemen

Skriftlig fråga 2019/20:500 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Det har i dagarna uppmärksammats i medierna att den irakiske försvarsministern, Najah al-Shammari, är svensk medborgare och dessutom uppbär ersättning från de svenska socialförsäkringssystemen. Det här väcker frågor kring behovet av en gedigen översyn kring hur ersättningar från våra socialförsäkringssystem betalas ut och i vilken grad och på vilket sätt systemen utnyttjas i dag.

Jag skulle med anledning av detta ställa följande fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet att göra för att detta inte ska upprepas i framtiden, och hur avser statsrådet att säkerställa att det inte finns fler personer som uppbär ersättning utan giltiga skäl?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-27 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga