barnkonventionen och kommunerna

Skriftlig fråga 2004/05:1888 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 15 juni

Fråga 2004/05:1888

av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Morgan Johansson om barnkonventionen och kommunerna

Majblommans Riksförbund lät nyligen Sifo genomföra en undersökning som visade att mer än 114 000 barn behöver kollo i sommar, samtidigt som var tredje kommun saknar platser. Undersökningen visar hur ekonomisk utsatthet drabbar barnen. De pratar inte högt om vad de ska göra i sommar. De är tysta. De skäms.

Undersökningen visar att de barn som behöver kollo främst finns bland låginkomsttagare, utländska medborgare, föräldrar med låg utbildning, unga föräldrar och föräldrar med flera barn.

På frågor till kommunerna om vilka (andra) satsningar de gör för de barn som efterfrågar kolloplats blev svaret att inget erbjuds. Majblommans Riksförbund menar att kommunerna agerar som om även barnkonventionen tagit semester.

Jag vill fråga statsrådet:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att kommunerna ska leva upp till intentionerna i barnkonventionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-15 Anmäld: 2005-06-15 Besvarad: 2005-06-21 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-21)