Avstängning av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn-Gävle

Skriftlig fråga 2019/20:849 av Viktor Wärnick (M)

Viktor Wärnick (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket har beslutat att Ostkustbanan kommer att hållas stängd under 16 veckor hösten 2021 på grund av rälsbyte. Från den 23 augusti till den 21 november 2021 kommer alla som bor längs med Ostkustbanan från Söderhamn och norröver i princip att vara rälsmässigt avklippta från södra Sverige.

Restiderna kommer att förlängas med minst en timme, då tågen kommer att behöva ledas om. Antalet dagliga avgångar riskerar att minska, och många kommer att hänvisas till det långt mindre attraktiva ersättningsalternativet i form av buss. Godstrafiken kommer självfallet också att påverkas negativt.

Berörda kommuner, regioner och operatörer har föreslagit en rad åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av Trafikverkets beslut om spårbyte. Några av de åtgärder som har föreslagits är att

  • göra en delavstängning, exempelvis nattetid under hela eller delar av den period som spårbytet ska ske
  • utföra spårbytet under sommarhalvåret i stället för under den trafikintensiva hösten
  • öka tempot i spårbytet, så att fler meter spår läggs per dygn än i nuvarande plan
  • genomföra spårbytet från båda hållen samtidigt.

Trots omfattande kritik från många samhällsaktörer står dock beslutet fast; Trafikverket har låtit meddela att det inte är aktuellt med en mindre ingripande avstängning för att begränsa de negativa effekterna för pendlare och godstransporter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser infrastrukturministern att vidta för att minska de negativa effekterna av, alternativt avvärja, den planerade avstängningen av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn–Gävle under hösten 2021?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-30 Överlämnad: 2020-01-30 Anmäld: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga