Atlantic Council

Skriftlig fråga 2018/19:425 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige ger sedan 2013 ekonomiskt stöd, genom Utrikesdepartementet, till den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Tankesmedjan arbetar med globala säkerhetspolitiska frågor och transatlantiskt samarbete. Sveriges stöd uppgår till mellan 100 000 och 249 000 amerikanska dollar, enligt organisationen själv.

Bland övriga bidragsgivare finns bland annat Nato, en lång rad Natoländer, flera stora oljebolag och svenska Saab. Atlantic Councils nära band med Nato har belysts vid flera tillfällen, även om tankesmedjan beskriver sig som oberoende.

Carl Bildt, som var utrikesminister när Sverige började stödja tankesmedjan, sitter i dess advisory board. Det gör även Saabs vd Håkan Buskhe och Rupert Murdoch, vd för 21st Century Fox.

I december släppte Atlantic Council rapporten The Kremlins Trojan Horses 3.0: Russian Influence in Denmark, The Netherlands, Norway, and Sweden om hur Ryssland ska ha försökt påverka svensk politik.

I rapporten beskrivs hur en tjänsteman vid ett av Sveriges regeringspartier skulle ha haft kontakt med ryska ambassaden. Rapporten namnger även flera tidigare politiker som man anser har påverkats av Ryssland utan att ge något stöd för sina ståndpunkter.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att se över Utrikesdepartementets ekonomiska stöd till Atlantic Council?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Sista svarsdatum: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-02
Svar på skriftlig fråga