Åtgärder mot flygets miljöpåverkan

Skriftlig fråga 2005/06:1898 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2005/06:1898 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Åtgärder mot flygets miljöpåverkan

Riksdagen har nyligen beslutat, på förslag av skatteutskottet, att regeringen ska få införa en passagerarplatsrelaterad flygskatt vid den tidpunkt regeringen beslutar. Att jag som liberal i stället förordar en bränsleförbrukningsrelaterad avgift eller flygskatt inom hela EU-området är ingen hemlighet @ det är ju det som skiljer liberal och socialdemokratisk miljöpolitik åt på detta område, att vi vill se en gränslös och effektiv miljöpolitik, inte en retoriskt svag och nationellt ensidig och kortsynt.

Nu tror jag inte att Socialdemokraterna egentligen önskar denna passagerarberoende skatt utan har tvingats biträda en så felaktigt konstruerad skatt av ett eller flera av sina så kallade samarbetspartier.

Energimyndigheten har sagt att den nu beslutade flygskattens konstruktion kan vara rent kontraproduktiv. Konkurrensverket klagar på skattens obevisade miljöeffekter. Skatteverket påtalar dess tekniska brister. Luftfartsverket anser att skatten flyttar jobb utomlands men inte minskar flygets miljönegativa utsläpp. Och det i Sverige inte helt obetydliga flygföretaget SAS anser att skatten snedvrider konkurrensen mellan internationella flygföretag.

Fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillmötesgå de kritiska synpunkterna på flygskattens konstruktion från de ovan nämnda statliga verken samt företaget SAS för att skapa incitament till effektivisering i flygplansmotorer, bränslesnåla färdrutter och bränslen med lägre klimatpåverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-30 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)