Åtgärder för unga lantbrukare

Skriftlig fråga 2016/17:1337 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Nyligen meddelade Länsstyrelsen Gotland att pengarna för stödet till nystartade lantbruks- och trädgårdsföretag har tagit slut. Länsstyrelsen Gotland har informerat Jordbruksverket om att intresset från nystartade företag är så stort att mer pengar behöver fördelas till Gotland. Beklagligt nog svarade Jordbruksverket med att meddela att chansen för ett tillskott är ytterst liten. Detta svar är inte så oväntat, givet att regeringen sedan den nya programperioden startade vid flera tillfällen valt att omfördela landsbygdsprogrammets pengar till exempelvis myndighetsadministration och sanktionsavgifter. Det är såklart mycket glädjande att intresset bland unga för att starta företag inom de gröna näringarna är stort. Med en medelålder kring 57 år i den svenska lantbrukarkåren är det viktigt att unga företagare får goda förutsättningar att starta upp ett nytt eller ta över ett existerande företag. 

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att underlätta för nya företagare inom lantbruk och trädgård?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-03 Överlämnad: 2017-05-04 Anmäld: 2017-05-05 Sista svarsdatum: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga