åtgärder för att stävja olaga arbete inom den hushållsnära sektorn

Skriftlig fråga 2004/05:2057 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 21 juli

Fråga 2004/05:2057

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder för att stävja olaga arbete inom den hushållsnära sektorn

Det är känt att regeringspartiet tillsammans med sina stödpartier i riksdagen inte önskar biträda förslaget om att skapa en vidgad legal arbetsmarknad inom den hushållsnära sektorn. Det förslag, inledningsvis av utredningskaraktär, som väckts av företrädare för fp, m, kd och c, har @ utan ingående diskussion i skatteutskottet om hur det illegala arbetet inom sektorn ska minskas @ avvisats. Därmed är det klargjort vad regeringen och Socialdemokraterna inte vill.

Men: Vad vill då regeringen? Att Socialdemokraterna önskar minska det skatte- och avtalsmässigt olagliga arbetet finns ingen anledning att betvivla. Men om det ska ske, måste också några metoder anvisas. Sådana saknas. Dåvarande Riksskatteverket genomförde 1996 en analys av omfattningen av svartarbetet inom den hushållsnära sektorn (RSV Rapport 1996:5). Sedan dess har ingen ny undersökning, vare sig metodologiskt eller i annat avseende systematiskt, genomförts. Däremot bedömer skattemyndigheten att det obeskattade och icke avtalsreglerade hushållsnära arbetet ökar, från 1996 års uppskattade nivå på 10 miljarder kronor, vilket inkluderar reparationer och underhåll i hemmen (5 miljarder kronor) samt kvittolösa bilreparationer (2 miljarder kronor).

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stävja och helst komma till rätta med det skattemässigt oredovisade och avtalsmässigt oreglerade arbetet inom den hushållsnära sektorn?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-07-21 Besvarad: 2005-08-10 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-10)