Åtgärder för att stärka rättssäkerheten och det civila samhället i Afghanistan

Skriftlig fråga 2008/09:219 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 5 november

Fråga

2008/09:219 Åtgärder för att stärka rättssäkerheten och det civila samhället i Afghanistan

av Gunnar Andrén (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Få länder har under så lång tid plågats av krig, terror, nöd och fruktan som Afghanistan. Den pågående FN-missionen för att skapa förutsättningar för frånvaro av just krig, terror, nöd och fruktan har i allra bästa fall nått slutet på början, framtiden ter sig oviss, fruktan och hat präglar detta härjade land med sin fridsönskande befolkning.

Sverige stöder det nuvarande FN-mandatet, bland annat genom att ställa militär personal till FN:s förfogande. Huruvida det nuvarande antalet svenskar liksom soldater från andra länder behöver utökas, är en sak för FN att, efter noggrann analys där långt ifrån bara militära överväganden har plats, besluta om.

Den militära närvaron kan bara motiveras om vägen till fred och frihet, rättsäkerhet, trygghet och det civila samhällets utveckling kan skönjas för afghanerna. Motsättningar mellan olika folkgrupper är ett i sammanhanget svagt ord. Det handlar ytterst om hat och oförsonlig kamp om makten.

Vägen kantas nu av det civila samhällets oförmåga att trygga vanliga människors vardag. Misstron mot rättssamhällets förmåga att värna liv och lem är utbredd, illegitima illdåd mot oskyldiga förblir ostraffade.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt som nyligen besökt Afghanistan är:

Vilka åtgärder kan utrikesministern inom och utom FN:s ram vidta för att stärka det civila samhället och särskilt att bidra till att rättssamhällets fundament – lagstiftning, domstolsväsen, åklagare och polis – fås att fungera?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-11-05 Anmäld: 2008-11-10 Svar anmält: 2008-11-13 Besvarad: 2008-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-13)