Åtgärder för att stärka attraktiviteten i polisyrket

Skriftlig fråga 2019/20:153 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I veckan presenterades Brås nationella trygghetsundersökning. En dryg fjärdedel uppger att de under förra året utsattes för brott mot enskild person alltså brott såsom misshandel, hot eller sexualbrott. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med året innan. Detta är väldigt oroväckande.

Positivt är att allmänhetens förtroende för polisen har ökat. Sexualbrotten har minskat något men är fortsatt på väldigt höga och oacceptabla nivåer. Dessutom har sexualbrotten av allvarligare karaktär faktiskt ökat något under 2018.

Utöver att en fjärdedel av befolkningen uppger att de utsattes för brott är mer än var tredje kvinna rädd att röra sig ute sent på kvällen. 43 procent av befolkningen oroas över brottsligheten i samhället och mer än var tredje person oroar sig ofta över att närstående ska utsättas för brott. Utvecklingen vad gäller tryggheten i Sverige de senaste åren är helt oacceptabel.

Samtidigt som en fjärdedel av befolkningen uppger att de utsatts för brott, kvinnor uppger att de inte vågar röra sig ute sent och många oroar sig för att närstående ska utsättas för brott är avhoppen från polishögskolan stora. 120 av 950 platser står tomma. Regeringens mål om att få 10 000 ytterligare polisanställda kommer inte att nås om inte regeringen vidtar åtgärder för att stärka attraktiviteten för polisyrket.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att stärka attraktiviteten för polisyrket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga