återuppbyggnad av Serbien

Skriftlig fråga 1998/99:847 av Silfverstrand, Bengt (s)

Silfverstrand, Bengt (s)
Fråga 1998/99:847 av Bengt Silfverstrand (s) till utrikesministern om återuppbyggnad av Serbien

den 11 augusti

 

NATO:s massiva bombningar av Jugoslavien under 79 dagar har, vilket medlarna Carl Bildt och Martti Ahtisarri konstaterat, i huvudsak drabbat civilbefolkningen. Attackerna har åstadkommit en så omfattande materiell skadegörelse att en ekonomisk och ekologisk katastrof i området synes oundviklig. Det framstår mot denna bakgrund därför som uppenbart att det förestående återuppbyggnadsarbetet måste omfatta hela det område i Jugoslavien som drabbats av bombningarna - alltså även Serbien. Glädjande nog har också kabinettssekreterare Jan Eliasson i ett uttalande låtit förstå att Sverige nu är berett att verka för en återuppbyggnad också i Serbien, oavsett regering där.

Såväl el-, som värme- och vattenförsörjningen i stora delar av Serbien har drabbats av så omfattande skador att en försörjningskris för stora delar av civilbefolkningen är mycket sannolik inför kommande vinter.

Min fråga är:

 

Vilka åtgärder avser utrikesministern vidtaga för att den humanitära hjälp som förutskickats också kommer att omfatta återuppbyggnad av kraft-, värmeverk och vattenförsörjningssystem i Serbien?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-08-11 Besvarad: 1999-08-25 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga