Återbetalning av stöd

Skriftlig fråga 2020/21:2632 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kulturbranschen har drabbats mycket hårt av coronapandemin. I syfte att mildra konsekvenserna har omfattande krisåtgärder vidtagits. Det handlar inte minst om en rad olika ekonomiska stöd.

Det har dock på sistone uppmärksammats en problematik för somliga kulturföretagare som fått ta del av både det statliga omställningsstödet och det verksamhetsbidrag som Statens kulturråd delar ut.

Ett företag som undertecknad varit i kontakt med har fått 8–10 miljoner i omställningsstöd och 1 miljon i verksamhetsbidrag; som det ser ut riskerar företaget därmed att bli återbetalningsskyldig för hela omställningsstödsdelen.

Det är logiskt att man räknar av vissa statliga stöd mot varandra för att stöd inte ska ges för samma sak flera gånger. Men att företaget i det här fallet ska riskera att behöva betala tillbaka hela omställningsstödet med anledning av att man också beviljats verksamhetsbidrag framstår som märkligt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur avser ministern att agera i frågan om återbetalning av stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-22 Överlämnad: 2021-04-22 Anmäld: 2021-04-23 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga