Arbetspendling och personlig assistans

Skriftlig fråga 2010/11:454 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 15 april

Fråga

2010/11:454 Arbetspendling och personlig assistans

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Samhället bör göra allt för att alla ska ha lika stora möjligheter att arbeta. Ett av de mest angelägna områdena på det handikappolitiska området är att undanröja hinder för delaktighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr kvarstår väldigt många hinder.

Ett konkret fall, som kommit till min kännedom, gäller en man som bor i Göteborg. Han fick ett erbjudande om arbete i Stockholm. Precis som många andra ville han behålla sin anknytning till sin bostadsort och veckopendla. Detta visade sig vara mycket svårt eftersom assistansersättningen inte täcker assistans i samband med de resor han skulle behöva göra och assistentens uppehälle på arbetsorten. Valmöjligheterna han då ställdes inför var att tacka nej till jobbet, flytta eller betala assistanskostnaderna ur egen ficka. Detta är en situation som en person utan omfattande funktionsnedsättning inte skulle sättas i. Han tvingades slutligen tacka nej till jobbet.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att utöka möjligheterna för assistansberättigade att arbeta på annan ort än bostadsorten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2011-04-15 Inlämnad: 2011-04-15 Besvarad: 2011-04-20 Svar anmält: 2011-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-20)