Arbetsmiljöskuld på Sveriges arbetsplatser

Skriftlig fråga 2019/20:1958 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Coronapandemin har satt hård press på arbetslivet. Medarbetare inom vård och omsorg pressas till det yttersta, andra oroas av arbetslöshet och väldigt många har tvingats jobba isolerat i hemmet under ovana omständigheter. Ingen vet hur hösten och vintern kommer att se ut.

Under tiden har många av Sveriges arbetsgivare inte mäktat med arbetsmiljöarbetet. Landets företagshälsor vittnar om hur arbetsgivare har ställt in utbildningar, undersökningar och andra förebyggande åtgärder. Ofta är det en resursfråga, när verksamhetens efterfrågan har minskat eller den har tvingats ställas om.

Att förebyggande arbetsmiljöarbete prioriteras bort i en tid som inte liknar någon annan, när tillvaron på jobbet för många är svårare än kanske någonsin, riskerar att få allvarliga konsekvenser. Vi vet att ett systematiskt och kvalitetssäkrat samarbete med företagshälsovården bidrar till en bättre hälsa. Vi vet också av erfarenhet att ekonomiska kriser följs av stressrelaterad psykisk ohälsa och ökade sjukskrivningar.

Regeringen har ombetts av såväl arbetstagarrepresentanter som branschorganisationer att satsa på arbetsgivares arbetsmiljöarbete. Regeringen har också träffat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i detta syfte, men det är centralt att inte åsidosätta landets alla privata arbetsgivare.

Med anledning av detta önskar jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Är regeringen beredd att satsa på arbetsgivares – privata såväl som offentliga – arbetsmiljöarbete, i syfte att undvika ett accelererande sjukskrivningstal under de kommande åren? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-14 Överlämnad: 2020-08-17 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-31 Sista svarsdatum: 2020-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga