Arbetsmiljöansvar vid hemarbete

Skriftlig fråga 2020/21:2350 av Malin Danielsson (L)

Malin Danielsson (L)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Pandemin har utmanat vårt samhälle på många sätt som vi inte kunde förutse. Folkhälsomyndighetens rekommendation att i möjligaste mån arbeta hemifrån för att minska smittspridningen har hörsammats av många arbetsgivare. Nu börjar rapporter komma kring vad det senaste årets hemarbete har inneburit för människors hälsa och möjligheter till en bra arbetsmiljö. Senast i raden är en medlemsundersökning från Sveriges Ingenjörer där 46 procent av dem som svarat uppger att de har ont i kroppen.

Av rapporteringen framgår också att det finns oklarheter i hur en arbetsgivares arbetsmiljöansvar ser ut vid hemarbete. Flera efterfrågar förtydliganden från Arbetsmiljöverket kring regler och ansvar vid hemarbete.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare har tillgång till information om arbetsmiljöansvar vid hemarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-26 Överlämnad: 2021-03-26 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-07 Sista svarsdatum: 2021-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga