Arbetslöshetsmålet

Skriftlig fråga 2018/19:161 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen lovade år 2013 att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU till år 2020.

Då låg Sverige på plats 10 bland EU:s länder. Efter en mandatperiod med socialdemokratiskt styre är vi nu på plats 19, trots en långvarig högkonjunktur. Arbetslösheten har visserligen sjunkit till följd av högkonjunkturen, men den har sjunkit snabbare i andra länder och är lägre i länder med svagare konjunktur. Jag noterar också att arbetslöshetsmålet inte nämndes över huvud taget i regeringsförklaringen, vilket är häpnadsväckande.

Det saknas även politik för fler jobb i den överenskommelse som nu ligger till grund för regeringspolitiken. I stället är det fokus på sänkta skatter för höginkomsttagare och på att människor ska jobba mindre.

Faktum är dock att vi har tappat placering efter placering med den socialdemokratiska regeringen. 

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Har ministern och regeringen nu gett upp sitt arbetslöshetsmål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga