användningen av EU-medel

Skriftlig fråga 2004/05:1785 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 3 juni

Fråga 2004/05:1785

av Gunnar Andrén (fp) till vice statsminister Bosse Ringholm om användningen av EU-medel

Sedan den 16 maj bedriver Ånge kommun en kampanj i Sigtuna kommun, särskilt Märsta, som syftar till att locka familjer att flytta från Märsta till Ånge. Direktutskick har nått alla hushåll i Sigtuna kommun. Den metod som används är att locka med att man kan byta lång restid mot mer fritid, SL-kort mot fiskekort, nära till hage med häst, att kunna bo utan att behöva låna pengar och att kunna pendla utan trängsel. Detta är säkert korrekt vad gäller Ånge, som ostridigt lider under svåra migrationsproblem för vilket statligt stöd behövs.

Ånges kampanj, som enligt kommunalrådet Sten-Ove Danielsson (ST den 17 maj 2005) "går att tillämpa på andra geografiska områden i landet om den blir lyckad", kostar omkring 300 000 och bekostas av dels skattemedel från EU:s strukturfonder, dels av skattepengar via Länsstyrelsen i Västernorrland.

Jag vill fråga:

Är ministern beredd att vidta några åtgärder med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-03 Anmäld: 2005-06-03 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)