Användandet av namnet Belarus

Skriftlig fråga 2019/20:316 av Maria Nilsson (L)

Maria Nilsson (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 15 oktober demonstrerade föreningen Sveriges Belarusier på Mynttorget i Stockholm mot att Utrikesdepartementet fortsätter att använda begreppet ”vitryssar” – ett begrepp som många belarusier i Sverige upplever som mycket besvärande eftersom det skapar starka associationer till Ryssland och gör att belarusier i vardagen ständigt blir misstagna för ryssar. I ljuset av Rysslands alltmer aggressiva utrikespolitik, framför allt gentemot sina grannländer, är det inte svårt att förstå varför svenskar med rötter i dessa länder upplever associationer till Ryssland som problematiska.

Utrikesdepartementets officiella benämning på länder är normerande för resten av samhället. Frågan om en svensk namnändring av Vitryssland har tidigare behandlats av språkvårdsinstitutioner, däribland Språkrådet och Språkvårdsgruppen, som konstaterade att detta inte är en språklig fråga och hänvisade till UD:s Utrikes namnbok, där ”Vitryssland” står som officiellt namn, med ”Belarus” endast angivet inom parentes. Trots att landet bytte namn från ”Belorussia” till ”Belarus” i samband med självständighetsförklaringen 1991 skedde aldrig någon svensk namnändring.

Den belarusiska diasporan har i åratal vädjat till regeringen att avveckla den missvisande och politiskt laddade benämningen ”Vitryssland” och ”vitryssar” från det officiella svenska språkbruket och ersätta det med det mer politiskt neutrala och i förhållande till landets officiella namn korrekta ”Belarus” och ”belarusier”. Även om dessa begrepp redan används av många intellektuella och medier i Sverige, och även är de namn som det belarusiska utrikesdepartementet brukar via sin ambassad i Stockholm, är en fullständig namnändring inte möjlig utan ett aktivt politiskt beslut från regeringen.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser regeringen att gå bland andra den belarusiska diasporans uppmaning till mötes och ersätta landsnamnet ”Vitryssland” med ”Belarus” (med folkbenämningen ”belarusier” och adjektivet ”belarusisk”) i Utrikesdepartementets officiella språkbruk, officiella landsnamnslistor samt Utrikes namnbok, och om så är fallet, när kommer detta att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Sista svarsdatum: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga