Användandet av namnet Belarus

Skriftlig fråga 2019/20:316 av Maria Nilsson (L)

Maria Nilsson (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 15 oktober demonstrerade föreningen Sveriges Belarusier på Mynttorget i Stockholm mot att Utrikesdepartementet fortsätter att använda begreppet vitryssar – ett begrepp som många belarusier i Sverige upplever som mycket besvärande eftersom det skapar starka associationer till Ryssland och gör att belarusier i vardagen ständigt blir misstagna för ryssar. I ljuset av Rysslands alltmer aggressiva utrikespolitik, framför allt gentemot sina grannländer, är det inte svårt att förstå varför svenskar med rötter i dessa länder upplever associationer till Ryssland som problematiska.

Utrikesdepartementets officiella benämning på länder är normerande för resten av samhället. Frågan om en svensk namnändring av Vitryssland har tidigare behandlats av språkvårdsinstitutioner, däribland Språkrådet och Språkvårdsgruppen, som konstaterade att detta inte är en språklig fråga och hänvisade till UD:s Utrikes namnbok, där Vitryssland står som officiellt namn, med Belarus endast angivet inom parentes. Trots att landet bytte namn från Belorussia till Belarus i samband med självständighetsförklaringen 1991 skedde aldrig någon svensk namnändring.

Den belarusiska diasporan har i åratal vädjat till regeringen att avveckla den missvisande och politiskt laddade benämningen Vitryssland och vitryssar från det officiella svenska språkbruket och ersätta det med det mer politiskt neutrala och i förhållande till landets officiella namn korrekta Belarus och belarusier. Även om dessa begrepp redan används av många intellektuella och medier i Sverige, och även är de namn som det belarusiska utrikesdepartementet brukar via sin ambassad i Stockholm, är en fullständig namnändring inte möjlig utan ett aktivt politiskt beslut från regeringen.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser regeringen att gå bland andra den belarusiska diasporans uppmaning till mötes och ersätta landsnamnet Vitryssland med Belarus (med folkbenämningen belarusier och adjektivet belarusisk) i Utrikesdepartementets officiella språkbruk, officiella landsnamnslistor samt Utrikes namnbok, och om så är fallet, när kommer detta att ske?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Sista svarsdatum: 2019-11-13