Antagning av folkhögskolestuderande till Polisprogrammet

Skriftlig fråga 2013/14:729 av Jabar Amin (MP)

Jabar Amin (MP)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Antagningsreglerna till polisutbildning har förändrats på sådant sätt att omdöme från folkhögskola inte längre värderas vid antagning. Denna förändring är både principiellt tveksam och har stora praktiska problem. Principiellt är den tveksam då folkhögskola är en erkänd behörighetsgivande utbildning, som bör behandlas enligt samma villkor som annan behörighetsgivande utbildning. Fyra folkhögskolor driver, i nära samarbete med lokalt rekryteringsansvarige inom Polisen, polisförberedande allmän kurs där deltagarna har som mål att söka in till Polisprogrammet med sitt omdöme från folkhögskola.

 

Det nya beslutet har retroaktivt förändrat förutsättningarna för deltagare vid folkhögskola som valt att skaffa sig en behörighet just med målsättningen att bli polis. Praktiskt innebär denna förändring svårigheter för polisens arbete med breddad rekrytering. Folkhögskolan innebär större möjligheter att utbilda sig till polis för exempelvis någon som har kommit till Sverige som vuxen, samtidigt som företrädare för polisen vittnar om att de polisförberedande utbildningarna vid folkhögskola har en helt annan mångfald än sökbilden generellt till Polisprogrammet.

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet hur han avser att agera för att de som läst polisförberedande allmän kurs ska ha samma möjlighet att söka in till Polisprogrammet som den som läst annan behörighetsgivande utbildning.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Överlämnad: 2014-07-18 Inlämnad: 2014-07-18 Sista svarsdatum: 2014-08-01 Besvarad: 2014-08-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga