anslag till minröjning

Skriftlig fråga 2000/01:1300 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 23 maj

Fråga 2000/01:1300

av Lars Ångström (mp) till försvarsminister Björn von Sydow om anslag till minröjning

Hösten 1998 samarbetade riksdagsledamöter från samtliga partier i syfte att öka Sveriges satsning på humanitär minröjning. Vi belyste frågan i debattartiklar, genom en hearing i riksdagen och i gemensamma motioner. Vi konstaterade att regering och riksdag ansåg att frågan om minröjning hade mycket hög prioritet, men att detta inte avspeglades i de resurser som avsattes för ändamålet. Av totalförsvarets utgifter gick bara några promille till minröjningsverksamhet. Enligt vad jag inhämtat har bilden inte förändrats. Satsningen på att förbättra den svenska minröjningskapaciteten är något som regeringen gärna talar om, men som nedprioriteras på grund av budgetproblem.

Jag vill fråga försvarsministern:

Avser ministern att vidta åtgärder för att öka totalförsvarets sammantagna satsning på minröjningsverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-23 Anmäld: 2001-06-06 Besvarad: 2001-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-07)