Anslag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Skriftlig fråga 2009/10:992 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 17 augusti

Fråga

2009/10:992 Anslag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

av Karin Svensson Smith (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Under de senaste dygnen har det regnat mer i Skåne än vad det brukar göra på en hel månad. Många har redan drabbats av översvämningar och i samband med kraftiga regn ökar dessutom riskerna för ras och skred. I takt med klimatförändringarna kan denna typ av händelser bli alltmer vanlig. Därmed ökar behovet av förebyggande åtgärder som minskar riskerna för ras, skred och översvämningar. Ansvaret ligger till stor del på kommunerna, som i många fall inte har de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra tillräckliga åtgärder. Det är inte rimligt att den enskilde får ta ansvaret för de skador som uppstår vid översvämningar, ras eller skred. Staten har därför ett ansvar att underlätta så att inte enskilda medborgare hamnar i kläm.

I dag finns ett anslag, kallat Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, för kommuners investeringar i minskad sårbarhet under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anslaget ligger på 43 miljoner kronor per år (för tre år), med en statlig delfinansiering på 60 procent. Det brukar vara ca 20–25 kommuner som söker varje år med en total summa på tre eller fyra gånger anslaget. I år har enbart Kristianstad lämnat en ansökan som omfattar 74 miljoner kronor.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga:

Avser ministern att verka för att anslaget Förebyggande åtgärder mot naturolyckor höjs, för att förbättra kommunernas möjlighet att arbeta för en minskad sårbarhet vid kommande klimatförändringar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-17 Besvarad: 2010-08-26 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-26)