Ändrade kriterier för bidrag

Skriftlig fråga 2005/06:1640 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 17 maj

Fråga 2005/06:1640 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Jens Orback (s)

Ändrade kriterier för bidrag

I år nekades organisationen Haro, för första gången på 18 år, bidrag från Delegationen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Anledningen var att kriterierna för att få bidrag hade förändrats. Det räcker inte längre att en majoritet av medlemmarna är kvinnor, nu krävs att de utgör minst 80 % av medlemsbasen. Denna 80-procentsregel infördes efter det att ansökningstiden gått ut och alla ansökningshandlingar redan inkommit. Detta förfarande förtjänar naturligtvis stor kritik. Mer förvånande än hur regeln infördes är dock att den över huvud taget blev till.

Jämställdhetsarbetet får aldrig bli en isolerad kvinnofråga. Det är tvärtom en fråga av stor betydelse för hela samhället, för både män och kvinnor. Därför bör det naturligtvis ses som en tillgång att män vill vara med och ta ansvar för jämställdhetsarbetet, genom exempelvis olika jämställdhetsorganisationer. Detta är något som bör uppmuntras i stället för som nu, direkt motarbetas. De signaler som skickats ut från Regeringskansliet tyder på att män inte behövs inom jämställdhetsarbetande frivilligorganisationer.

Vad avser statsrådet att göra för att korrigera de uppenbara missförhållanden där män exkluderas från att ta ansvar för jämställdhetsarbetet inom olika frivilligorganisationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-17 Anmäld: 2006-05-17 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)