Statens finansiella tillgångar - något att räkna med?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:16

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:16

Statens finansiella tillgångar

– något att räkna med?

STATENS FINANSIELLA TILLGÅNGAR – NÅGOT ATT RÄKNA MED?

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-06-16

DNR:
31-2014-0930

RIR 2015:16

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Statens finansiella tillgångar

– något att räkna med?

Riksrevisionen har granskat hur regeringen och Statistiska centralbyrån redovisar statens finansiella tillgångar och skulder och huruvida redovisningen uppfyller rimliga krav på transparens och om värderingen är relevant och håller god kvalitet.

Granskningen fokuserar på om regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.