Svensk rymdverksamhet - en strategisk tillgång?

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:1

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN

RiR 2013:1

Svensk rymdverksamhet

– en strategisk tillgång?

SVENSK RYMDVERKSAMHET – EN STRATEGISK TILLGÅNG?

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2013-01-31

DNR:
31-2011-1418

RIR 2013:1

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Svensk rymdverksamhet – en strategisk tillgång?

Riksrevisionen har granskat genomförandet av svensk rymdverksamhet.

Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Utbildningsdepartementet, Finansdepartementet, Rymdstyrelsen, Svenska rymdaktiebolaget och Institutet för rymdfysik har fått tillfälle att faktagranska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.