Riksdagsskrivelse 2021/22:9

Riksdagsskrivelse 2021/22:9

Riksdagsskrivelse 2021/22:9

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3 Genomförande av visselblåsardirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 september 2021

Andreas Norlén

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.