Riksdagsskrivelse 2021/22:134

Riksdagsskrivelse 2021/22:134

Riksdagsskrivelse

2021/22:134

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU7 Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.