Riksdagsskrivelse 2021/22:124

Riksdagsskrivelse 2021/22:124

Riksdagsskrivelse

2021/22:124

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet[1]

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall


[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:123 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.