Riksdagsskrivelse 2020/21:413

Riksdagsskrivelse 2020/21:413

Riksdagsskrivelse 2020/21:413

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU29 Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.