Riksdagsskrivelse 2020/21:345

Riksdagsskrivelse 2020/21:345

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:345

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 25 under punkt 32 samt reservation 27 under punkt 34, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.