Riksdagsskrivelse 2020/21:288

Riksdagsskrivelse 2020/21:288

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:288

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU19 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 maj 2021

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.