Riksdagsskrivelse 2019/20:350

Riksdagsskrivelse 2019/20:350605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:350

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU22 Större komplementbyggnader får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.