Riksdagsskrivelse 2018/19:299

Riksdagsskrivelse 2018/19:299

Riksdagsskrivelse 2018/19:299

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU25 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson