Riksdagsskrivelse 2017/18:314

Riksdagsskrivelse 2017/18:314

Riksdagsskrivelse 2017/18:314

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU14 Yrkestrafik och beställaransvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.