Riksdagsskrivelse 2017/18:187

Riksdagsskrivelse 2017/18:187

Riksdagsskrivelse 2017/18:187

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU7 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 mars 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.