Riksdagsskrivelse 2015/16:37

Riksdagsskrivelse 2015/16:37

Riksdagsskrivelse 2015/16:37

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU8 Ny instansordning för va-målen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 november 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.