Riksdagsskrivelse 2014/15:174

Riksdagsskrivelse 2014/15:174

Riksdagsskrivelse 2014/15:174

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU18 Kommunala och regionala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 april 2015

Björn Söder

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.