Riksdagsskrivelse 2013/14:10

Riksdagsskrivelse 2013/14:10

Riksdagsskrivelse 2013/14:10

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU2 Investeraravdrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 oktober 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.