Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:371

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:371

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:370 till Utbildningsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.