Statsutskottets register vid 1969 års riksdag (höstsessionen)

Register 1969:Su - höst

- höst
Statsutskottets register vid 1969 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag

(höstsessionen)

A

Akademiska sjukhuset i Uppsala, tilläggsstatsanslag till utrustning

m. m..................................................... 181:2

Alkoholsjuka, föreningen Kontakt med, tilläggsstatsanslag till lån till 181:3

Allmänflyget, motioner rörande det svenska...................... 160

Apoteksvarucentralen Vitrum Apotekare AB, förvärv av aktier i, jämte

motioner ................................................ 169

Arbetsförmedlingen, förslag om sjömansförmedlingen och sjömanshusen

..................................................... 161

Avlöningar, motioner om statstjänstemännens löner..............
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida