Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Register 1970:L1u

Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag

(vårsessionen)

A

Administrativt frihetsberövande:

se Offentligt biträde (21)

Aga:

se Brottsbalken (32)

.4 ktiebolagslagen:

lag om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag ................. 17

ökat minoritetsskydd åt aktieägare i svenskt aktiebolag ............ 23

en översyn av bestämmelserna angående äktieemission............ 24

Aktieemission: ,

se Aktiebolagslagen (24)

Allmän försäkring:

lag om ändring i förordningen (1959:551) angående beräkning av

pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring .... 17

lag om ändring i förordningen (1959: 552) angående uppbörd av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida