Utbildningsutskottets seminarium om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR19

Utbildningsutskottets seminarium om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande

ISSN
1653-0942

978-91-86673-45-1
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR19

Förord

Riksdagens utbildningsutskott anordnade den 6 maj 2014 ett kunskapsseminarium i riksdagen om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande. Till seminariet hade olika experter och organisationer bjudits in för att ge sin bild av hur man arbetar med dessa frågor. I denna skrift återges programmet och en utskrift av de stenografiska uppteckningarna av föredragningarna och diskussionen vid seminariet.

Det hör till utskottets uppgifter att följa och utvärdera fattade beslut. Kunskapsseminariet var ett led i detta. Utbildningens roll för en hållbar utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.