Uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter - hur har lagen fungerat för resenärerna?

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR11

Uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter - hur har lagen fungerat för resenärerna?

Uppföljning av lagen om

kollektivtrafikresenärers rättigheter

– hur har lagen fungerat för resenärerna?

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-029-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021

2020/21:RFR11

Förord

Villkoren för resenärer i kollektivtrafiken berör ett stort antal människor i de- ras vardag. Lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter trädde i kraft den 1 april 2016. Lagen är tvingande till förmån för resenärerna och gäl- ler i huvudsak vid lokala och regionala resor i kollektivtrafiken. Bestämmel- serna i lagen är trafikslagsövergripande och gäller därmed bl.a. vid korta tåg- och bussresor samt vid all trafik med tunnelbana och spårvagn. Lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.