Sjöfartsskydd

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR7 En uppföljning av genomförandet av systemet för skydd mot grova våldsbrott gentemot sjöfarten

En uppföljning av genomförandet av systemet för skydd mot grova våldsbrott gentemot sjöfarten
Sjöfartsskydd

En uppföljning av genomförandet av systemet för skydd mot

grova våldsbrott gentemot sjöfarten

ISSN
1653-0942

ISBN
91-85050-96-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006

2005/06:RFR7

Förord

Trafikutskottet beslöt vid sammanträde den 31 maj 2005 att genomföra en uppföljning av den nya lagstiftning om sjöfartsskydd, som trädde i kraft den 1 juli 2004. Lagstiftningen, som har sin grund i såväl ett internationellt som
EG-rättsligt
regelverk, tillkom som en direkt följd av händelserna den 11 september 2001 i USA. Regelverket togs fram under mycket kort tid och det får anses ingripande för flera av de aktörer som berörs, framför allt rederier och hamnar. Av dessa skäl ansåg utskottet att uppföljningen skulle genomföras endast ett drygt år efter reglernas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.